ADAKÖY

Merkeze 4 km uzaklıktadır. Çamurcuk (15 hane) ,Merkez (35 hane) olmak üzere iki mahallesi vardır. Okuma yazma oranı % 100'dür. Tarım, hayvancılık ve Nakliyeciliklegeçimini sağlayan köy Yeniçağa gölü kıyısında düz bir ovada kurulmuştur. Köyde şeker pancarı tohumculuğu yapılmaktadır.

TORAMAN KÖYÜ

1706 Bolu Livası Tahrir Defteri'nde Çağa Kazasının köyleri arasında Toraman Köyü'de sayılmaktadır. Bu köyün nerede olduğu belli değildir. Köyde; mescid, medrese, değirmen, kaplıca bulunmaktadır. Köyün, bu dönemde sayılan diğer köylerden hiçbir eksiği yoktur. Ayrıca Toraman Köyünden İmamoğlu Ahmed isminde bir kişi zikredilir. Bu Köyün neresi olduğu bilinmemekle birlikte, Toramanoğlu bugün Çamlık Köyü ve Adaköy'de sülale ismi olarak kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak Toraman Köyü'nün bu köylerden birisi ile göstermek yanlış olmaz.

Çamlık Köyü'ne giden yolun üzerinde Osmanlının son dönemine ait bir çeşme vardır. Bu Çeşme bir hayrattır. Üzerinde kitabesi vardır. Kitabesinden kimin tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabesi şöyledir:

Burada adı geçen Toramanoğlu kerimesi Fatıma ifadesinden de anlaşılacağı gibi bu sülale eski bir süleledir ve köy adıdır. Çeşmenin Çamlık yolunda olması köyünde Çamlıkla ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Yerini bilemediğimiz bu köy Çamlık Köyü'ne yakın olabilir.

Elimizde bulunan Osmanlı Dönemi kayıtlarından hiçbirinde 'Adaköy' ismine ratlamıyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi; bu köyün kuruluşu Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonradır. İkincisi de; bu köy Osmanlı Devleti döneminde vardır, fakat adı farklıdır. Yukarıda görüldüğü gibi Toraman Köyü Osmanlı Devleti zamanında kayıtlarda vardır. Fakat daha sonra kayıtlarda artık görülmez. Bence bunun nedeni Toraman Köyü Osmanlı Devleti zamanında bu adı taşıyordu. Daha sonra köyün adı 'Adaköy' olarak değiştirildi. Bugünkü Adaköy geçmişteki Toraman Köyü olmalıdır.
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ