DEREKÖY

Karşı, Karamanlar ve Hamza Mahalleleri olmak üzere üç yerleşimden oluşan köy ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılığın yanı sıra nakliyecilik ve aşçılık yaparak temin etmektedir. Köyden yetişmiş ünlü aşçılar bulunmaktadır. KöyDE okuma yazma oranı %100 dür. İlçenin kuzey batısındaki köyün etrafı ormanlarla kaplıdır, çok güzel mesirelik alanlara sahiptir.

ŞÜCAADDİN KÖYÜ

Şücaaddin Köyü, bugünkü Örenköy, Kemaller Köyü, Dereköy ve mahallelerini kapsamaktadır. Bunların hepsinin toplamı Osmanlı Devleti zamanında Sücaaddin Divanı (Köyü) olarak anılmıştır. 1706 Bolu Livası Tahrir Defteri’nde Sücaadin Divanı yerine Sücaaddin Köyü olarak geçmektedir. Köyde bu dönemde mescid, kaplıca ve dükkanlar bulunmaktadır. Köy hakkında bunların dışında bir bilgi verilmez.

1845 Temettuat Defteri’nde köyün hane sayısı 84’tür. Hane sayısına göre nüfusu ise yaklaşık 420 civarındadır. Köyün imamı Şabanoğlu Ahmed Efendidir. Köyde bu dönemde Şeyh Haydar Vakfı bulunmaktadır. Vakıfta da Hacı Kuzoğlu Ömer görev yapmaktadır.

Yine köyde dikkat çeken şahıslardan birisi askerlikten emekli olmuş Kemaloğlu İbrahim’dir. Bu şahıs emekli aylığı olarak 15 guruş almaktadır. Köyün 1845 yılında yıllık geliri 40419 guruştur. Bu gelire göre ödediği vergi ise 9272 guruştur. Aşar vergisi ise 976 guruştur. Köyde hane başına düşen toplam gelir 482 guruştur.

1840’lı yıllarda köydeki sülaleler şunlardır: Şabanoğlu, Alagözoğlu, Uzunağaoğlu, Hacı Kamburoğlu, Hacı Bekiroğlu, Hafız Mahmedoğlu, Aslanoğlu, Hacı Haliloğlu, Köle Haliloğlu, Hacı Kamburoğlu, Koca Mustafaoğlu, Dıbağoğlu, Vedinleroğlu, Bostanoğlu, Absarılıoğlu, Meşeoğlu, Sarı Ahmedoğlu, Madenoğlu, Kabakçıoğlu, Kopranoğlu, Nebioğlu, Boznazoğlu, Sarı Ömeroğlu, Hacı Kozoğlu, Timurcuoğlu, Ahlatçıoğlu, Karacaoğlu, Hacı Mikdatoğlu, Cinalioğlu, Müezzinoğlu, Cefakaroğlu, Sofioğlu, Hacı İbrahimoğlu, Siyamioğlu, Etyemezoğlu, Ali Canoğlu, Hatiboğlu, Kemaloğlu, Palasıkıcıoğlu, Hacı Mehmedoğlu, Sekmenoğlu, Neferoğlu, Binicioğlu

Yukarıda anılan isimler tasnif edildiğinde Şücaaddin Divanı’nı oluşturan köylerdeki sülale isimleri ortaya çıkacaktır.