ŞAHNALAR KÖYÜ

İlçenin doğusunda, Gerede yolunun güneyinde yer alır. İlçeye uzaklığı 6 km.’dir. Osmanlı Dönemi şairlerinden Şair Dertli’nin doğup büyüdüğü yerdir.

Şahnalar adının kökeni, Şahna; zabit, subaşı anlamına gelmektedir. –lar eki sözcüğü çoğul yapar. Anlamı zabitler, subaşılar olur.

Köy ile D-100 Karayolu arasındaki araziler tarladır. Bu geniş alanda bol miktarda yüzey malzemesi, çanak-çömlek, kesme taş blokları vardır. Roma Bizans dönemine ait birkaç sikke bulunarak Anadolu medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmiştir. Yine bu alanda yer alan bir çeşmenin etrafında kesme taşlar vardır. Bunlar üzerinde işleme veya yazı yoktur. Osmanlı döneminden önce Roma ve Bizans Dönemine ait en az bir köy yerleşmesi olduğu kesindir.

Kanuni Sultan Süleyman devrine ait olan Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde köy adı olarak değil fakat sülale adı olarak geçmektedir.Burada isim Şahnalar biçiminde de değildir. Şahna Oğulları olarak geçer. Bundan Şahna yani subaşı olan kişinin yakın bir zaman önce yaşıyor olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Muhtemeldir ki, bu kişi Çağa Kazasına subaşıdır. Önemli ve meşhur bir şahıstır ve Şahna olarak anılmaktadır. Bu yüzden Şahna Oğulları ismi devam etmiş ve nihayet evinin olduğu yere daha sonra onun ismi verilmiştir. Oğulları ve nesilleri bu köyde yaşamaya devam etmişler ve Şahna Oğulları, Şahnalar olarak değişmiştir.

1706 Bolu Livası Tahrir Defteri’nde “Şahnalar Köyü” ifadesi ile artık bir köydür. Köyün mescidi, değirmeni, üç sazlığı ve iki derbenti vardır.

Şahnalar Köyü, 1845 Temettuat Defteri kayıtlarında 30 hanedir. Hane sayısına göre yaklaşık nüfusu 150 kişidir. Köyün 1845 yılı yıllık geliri 13820 guruştur. Ödediği vergi 4630 guruş, aşar vergisi 626 guruştur. Hane başına geliri 460 guruştur.

Köyde yaşayanların geliri tarım ve hayvancılıktır. Köyde üç tane asker vardır. Bunlar: Rütbeli piyade zabıta İmamoğlu Ali, aylık geliri 40 guruştur. Nizamiye askeri Eyüboğlu Mustafa ve Piyade zabıtası Bekiroğlu Ömer’dir.

Şahnalar Köyü’nde 1840’lı yıllarda var olan sülale isimleri şunlardır: Eğercioğlu, Hacı Maksudoğlu, Pizecioğlu, Bekiroğlu, Hacı Durmuşoğlu, Kara Hasanoğlu, Çobanoğlu, Abdaloğlu, Sabuncuoğlu, İmamoğlu, Eyüboğlu, Karaalioğlu, Akçaoğlu, Sarı Haliloğlu, Hacı Osmanoğlu, Doğancılarlıoğlu, Kabakoğlu

Çağa tarihinde önemli bir yeri olan Şair Dertli bu köyde doğmuştur. Babasının ölümünden sonra bu köyde bulunan topraklarının elinden alındığı anlıtır. Dertli, ömrünün önemli bir kısmında Şahnalar Köyü’den uzak yaşamıştır. Evlendikten sonra oğllarıda bu köyde yaşamaya devam etmiştir. Günümüzdede Dertli’nin torunları bu köyde yaşamaya devam etmektedir.
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ