YER ALTI ZENGİNLİKLERİ

Yeniçağa Ovası’nın toprak oluşumu; kil, çakıl ve stil taşıdır. Zemin yapısını; alüvyon, neojen, yaşlı tortular, volkanik kayaçlar ve traverstenler kaplar.

İlçedeki başlıca yeraltı zenginlikleri: Çamlık Köyü’nde demir, Yukarı Kuldan Köyü’nde linyit kömürü, kaolin ve maden suyudur. Yeniçağa ormanca zengin olup, bu yağışların toprağa kolayca sızmasını sağlar. Bu da yeraltı su tabakasının zenginleşmesine neden olur. Sulardan bir kısmı diplere kaymadan yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular farklı bölümlerde toplanmışsa, altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisi ile maden suları oluşur. Yeniçağa’daki maden suyu bu özelliklere sahiptir.

Bir başka yeraltı zenginliği torf toprağıdır. Çağa Gölü’nün çevresinden çıkar. Özellikle kuzey ve batısı geniş torf alanıdır. Torf toprağı, nemli ve çok yağış alan, yaz sıcaklıklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur. Asit reaksiyonludur. Azot dışında diğer besin elementlerince fakirdir, hafif geçirgen ve gevşek yapıda olup, su tutma kapasitesi çok yüksektir. Nispeten sterildir.

Torf, linyit kömürünün henüz olgunlaşmamış şeklidir ve terkibi de linyit kömürü gibidir. Bitki artıklarının ve yosunların uzun yıllar sonucu çürümesiyle oluşan tamamen doğal bir üründür. Bir toprak çeşidi de değildir. Çok miktarda organik madde içermekte ve fiziksel özellikleri yönünden tohumların çimlenip büyümesinde uygun bir ortam yaratmaktadır.

Turba, Kuzey Avrupa ülkelerinde ısınmak için katı yakıt olarak kömür briketi yapımında ve termik elektrik elde etmede kullanılmaktadır. Yeniçağa İlçesinde zengin turba rezervleri mevcuttur. İlçemizdeki turba rezervi şöyledir.

CİNSİ

İLÇE

MEVKİİ

REZERV

(HEKTAR)

AÇIKLAMA

Turba

Yeniçağa

Göl Çevresi

1.134

Özel Şirket İşletmektedir.

Turba

Yeniçağa

Göl Çevresi

1.687

Özel Şirket İşletmektedir.

Toplam

2.821
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ