ÖRENKÖY

İlçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 6 mahalleden oluşmaktadır.1-Hamzalar 2-Mitatlar 3-Çakıllar 4-Osmanağalar 5-Ahmetler 6-Comarlar veya (Gıygalar) mahalleridir. Köyün batısı ve kuzeyi ormanlarla çevrilidir. Göncek Çamlığı ve Dikmen Çamlığı birer doğa harikasıdır. Köyün geçim kaynağını tarım ve hayvancılığın yanında aşçılık mesleği oluşturmaktadır. Çok ünlü aşçılar yetişmiştir.

ŞÜCAADDİN KÖYÜ

Şücaaddin Köyü, bugünkü Örenköy, Kemaller Köyü, Dereköy ve mahallelerini kapsamaktadır. Bunların hepsinin toplamı Osmanlı Devleti zamanında Sücaaddin Divanı (Köyü) olarak anılmıştır. 1706 Bolu Livası Tahrir Defteri’nde Sücaadin Divanı yerine Sücaaddin Köyü olarak geçmektedir. Köyde bu dönemde mescid, kaplıca ve dükkanlar bulunmaktadır. Köy hakkında bunların dışında bir bilgi verilmez.

1845 Temettuat Defteri’nde köyün hane sayısı 84’tür. Hane sayısına göre nüfusu ise yaklaşık 420 civarındadır. Köyün imamı Şabanoğlu Ahmed Efendidir. Köyde bu dönemde Şeyh Haydar Vakfı bulunmaktadır. Vakıfta da Hacı Kuzoğlu Ömer görev yapmaktadır.

Yine köyde dikkat çeken şahıslardan birisi askerlikten emekli olmuş Kemaloğlu İbrahim’dir. Bu şahıs emekli aylığı olarak 15 guruş almaktadır. Köyün 1845 yılında yıllık geliri 40419 guruştur. Bu gelire göre ödediği vergi ise 9272 guruştur. Aşar vergisi ise 976 guruştur. Köyde hane başına düşen toplam gelir 482 guruştur.

1840’lı yıllarda köydeki sülaleler şunlardır: Şabanoğlu, Alagözoğlu, Uzunağaoğlu, Hacı Kamburoğlu, Hacı Bekiroğlu, Hafız Mahmedoğlu, Aslanoğlu, Hacı Haliloğlu, Köle Haliloğlu, Hacı Kamburoğlu, Koca Mustafaoğlu, Dıbağoğlu, Vedinleroğlu, Bostanoğlu, Absarılıoğlu, Meşeoğlu, Sarı Ahmedoğlu, Madenoğlu, Kabakçıoğlu, Kopranoğlu, Nebioğlu, Boznazoğlu, Sarı Ömeroğlu, Hacı Kozoğlu, Timurcuoğlu, Ahlatçıoğlu, Karacaoğlu, Hacı Mikdatoğlu, Cinalioğlu, Müezzinoğlu, Cefakaroğlu, Sofioğlu, Hacı İbrahimoğlu, Siyamioğlu, Etyemezoğlu, Ali Canoğlu, Hatiboğlu, Kemaloğlu, Palasıkıcıoğlu, Hacı Mehmedoğlu, Sekmenoğlu, Neferoğlu, Binicioğlu

Yukarıda anılan isimler tasnif edildiğinde Şücaaddin Divanı’nı oluşturan köylerdeki sülale isimleri ortaya çıkacaktır.

Örenköy’ün bir mahallesi olan Hamza Köy, Osmanlı Devleti zamanında bir köy idi. Bunu da yine tarihi kayıtlardan anlıyoruz. Hamza Köy’de; Handeler Çiftliği, Orhan Çiftliği ve Yakup Çiftliği bulunuyordu. Bu çiftlik isimleri Hamza Köy’ün, Çağa’nın büyük köylerinden birisi olduğunu göstermektedir. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki kayıtlarda Çağa Kazasında en çok çiftlik ismi geçen iki köy Otac Köyü ile Hamza Köy’dür. Hamza Köy, tarihi olduğu kadar ekonomik anlamda da güçlü bir köy imiş. Hamza Köy isminin Hamzabey ismi ile bağlantılı olabileceğine inanıyoruz. Bugün Hamza Köy, Örenköy’ün bir mahallesidir.

Örenköy ve civarında daha önce Rumların yaşadığı iddiaları da, köyün civarında eski bir yerleşim yeri olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. Zaten Ören ismi genellikle tarihi mekânların olduğu yerlere ad olarak verilmektedir.

Hamza Köyü, Kanuni döneminde (1530) Çağa’nın kalabalık köylerinden biridir. Bu köyde hane sayısı 17’dir. Hane sayısına göre köyün nüfusu bu dönemde 90 kişi civarındadır. Bu köyde bulunan çiftlikler ise şunlardır. Kadıoğlu Mehmet Halil’in Çiftliği, Sunguroğlu Mustafa Çiftliği, Hacı Mustafa Çiftliği, Mandalar Çiftliği, Hacı İsmail Çiftliği, Hacı İshak Çiftliği. Bu köyde Bedreddin Velidoğlu Hacı Mustafa adında bir de şahıs ismi ve Yakup Mülkü ile anılan bir isim görüyoruz.
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ