TARIM VE HAYVANCILIK

Bolu ilinde Yeniçağa, sebze üretiminin ve çeşitliliğinin en az olduğu ilçedir. Temel iki ürün fasulye ve balkabağıdır. Tarla üretiminde temel ürün buğdaydır. Buğday yanında az miktarda arpa ve yulaf üretilmektedir. Meyve üretiminde az miktarda elma, armut ve erik ile ürün deseninde çeşitliliğin az olduğu ilçelerden birisidir.Yeniçağa İlçesi’nde toprak bakımından ekilmesi uygun olan ürünler şunlardır: Şeker Kamışı, Macar Fiği, Tritikale, Silajlık Mısır.

Eskiden insanların büyük kısmı geçimlerini sağlamak için tarımla uğraşmak zorunda idiler. Topraktan alınan ürünler sayesinde yaşam devam ettiriyordu. İnsanlar ekmek için un, un için buğday elde etmek zorunda idiler. Tahıl, sebze, bakliyat tümünü insanlar kendi imkânları ile yetiştirmeye çalışıyordu. Osmanlı Devletinde toprak devlete ait idi. İnsanlar toprağı ekerek geçimlerini sağladıkları gibi vergilerinide elde ettikleri üründen veriyorlardı. Toprağı sebepsiz ekmemek suç sayılırdı. İki sene üst üste toprak ekmeyenin toprağı elinden alınır, ağır cezalara çarptırılırdı.

Yeniçağa İlçesinde hayvancılıkta, tarımda olduğu gibi istenilen seviyeye gelememiştir. Bolu’nun ilçeleri arasında %1’lik oranla hayvancılıkta en az hayvancılık yapılan ilçedir. Kanatlı hayvan üretiminde de Yeniçağa en az üretim yapan ilçe durumundadır. Yine arıcılıktada durum aynıdır.Yeniçağa İlçesi hayvansal üretim gelirinde Bolu ilçeleri arasında en az pay alan ilçe konumundadır.

Yeniçağa İlçesi küçükbaş hayvan sayıları ve yüzde dağılımı

1997

PAY

1998

PAY

1999

PAY

2000

PAY

1.885

1,0

2.080

1,1

4.120

2,5

2.010

1,4

Yeniçağa İlçesi küçük büyük baş hayvan sayıları ve yüzde dağılımı

1997

PAY

1998

PAY

1999

PAY

2000

PAY

4.925

3,9

5.544

4,3

9.013

7,0

8.947

7,4

Yeniçağa İlçesinin Hayvansal üretim geliri ve yüzde değişimi.
(Milyon TL)

1998

1999

Değişim

2000

Değişim

544.016

704.612

29,5

534.522

-24,1

Bithynialılar ve Romalılar zamanında Bolu (Bithynion-Claudiopolis) hayvan ürünlerinden peynir yapımında çok meşhurdu. Regio Salone adı verilen Bolu’nun güneyinde ve çevresindeki çiftliklerde üretilen peynir Roma İmparatorluğunun başkenti Roma’ya kadar gönderiliyordu. Hayvancılıkla uğraşan halk çiftliklerini dağlık bölgelerde kurar ve orada yaşarlardı. Türklerde olduğu gibi yaylacılık geleneği yoktu. Yeniçağa İlçesi sınırlarında Bizans ve Roma dönemine ait çiftliklere örnek olarak Adaköy ve Çamlık yaylaları çevresindeki yerleşim yerleri gösterilebilir.

Çağa ve civarına Türklerin yerleşmesi ile hayvancılık geleneklere göre yaylak ve kışlak olarak yapıldı. Türkler bugün olduğu gibi kışın köylerde yazın ise yaylalarda hayvancılık yapıyorlardı. Tarihi kaynaklarda Çağa ve köylerinde geniş hayvan çeşitliliğini görebiliyoruz. Hayvancılık sadece eti ve sütü için yapılmazdı. Hayvanların derisi, yünü ve gücüde çok önemli idi. Ulaşım, at, eşek, yük taşıması ise at, inek, sığır, malak gibi güçlü hayvanlarla yapılıyordu. Tarımda da yine hayvanların gücü ile tarlalar sürülüyor ve ekiliyordu. Tüm bunlar hayvancılık için yaşamsal nedenlerdi.

Yeniçağa ilçesi orman alanları bakımından Bolu ilçeleri arasında son sırada yer alır. Toplam orman alanı 10.399 Ha. dır. İlçedeki ormanlık alan dağılımı şöyledir:

TOPLAM ORMAN ALANI

Toplam Orman Alanı(Ha)

Koru Ormanı (Ha)

Bataklık Orman Alanı (Ha)

(Ha)

Normal

Bozuk

Normal

Bozuk

Normal

Bozuk

10.399

8.140

2.259

8.140

1.160

1.099
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ